IEU RCD juhise tutvustus

Lae alla PDF
€ 2.99
flag UK

Kui hästi olete kursis uute EL nõuetega väikelaevaehituse valdkonnas?

Kontrollige oma teadmisi 15 küsimuse abil:

http://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/estonian

Tähtaeg läheneb…

18. jaanuaril 2016 jõustuvuad uued nõuded väikelaevadele, jettidele ning nende mootoritele ja komponentidele.

RCD juhise töötasid välja European Boating Industry ja ICOMIA, et anda põhjalik ülevaade kõigest, mida pead teadma uue väikelaevade direktiivi 2013/53/EU kohta, kui soovid EL turul väikelaevu toota, importida, müüa ja turustada. Juhise on eestindanud Eesti Väikelaevaehituse Liit

Juhis sisaldab:

  • Lühijuhendit, mille abil on lihtne kontrollida toote vastavust EL nõuetele;
  • Teemapeatükke, mis sisaldavad kogu infot õigusliku raamistiku, oluliste nõuete muudatuste, vastavushindamise protseduuride, CE-märgistuse, turujärelevalve tugevdamise ja erijuhtumite kohta.

Lisaks on juhises toodud:

  • võrldustabel vana ja uue direktiivi tekstiga ja viidetega vastavatele harmoniseeritud standarditele;
  • EL liikmesriikide, Euroopa majandusruumi ja Šveitsi turujärelevalve asutuste nimekiri;
  • akrediteeritud teavitatud asutuste nimekiri, mis viivad läbi vastavushindamist ja sertifitseerimist;
  • EL vastavusdeklaratsiooni näidis ja muud kasulikku.

Väikelaevatootjale hädavajalik!

See CD-Rom sisaldab kõiki ISO standardeid, mille järgimine annab vastavuseelduse EL väikelaevade direktiivile. Saadaval inglise ja prantsuse keeles.

Telli endale CD-Rom siit